Oplæg ved borgmesterfrokost den 16. april 2018

Ved en borgmesterfrokost den 16. april kom jeg med et oplæg, hvor jeg blandt præsenterede mig selv.

Herunder kan du læse mit oplæg:


Jeg har været tilknyttet kommunen i over 18 år og allerede som barn kom jeg tit på Louisiana, Nivågård og ved slottet. Jeg er opvokset i Lyngby hvor min mors sidste tid fik mig vagt for ældrepolitik og ældreomsorg.

Jeg er uddannet biokemiker og arbejder i dag med forskning i miljø og helbred med fokus på målinger af udsættelser ved bestemmelser af koncentrationer i luft, blod og urin. Mine igangværende forskningsmæssige aktiviteter er koncentreret om etiske og databeskyttelsesmæssige problemstillinger ved personhenførbare målinger. Jeg er task leder for denne del i et stort EU projekt. Jeg er derudover med i et forskningsprojekt i Brøndby Strand financieret af Landsbyggefonden gennem boligforeningerne. Vi undersøger hvor udsatte beboerne i Brøndby Strand højhusene er for stoffet PCB der blev brugt i fugemasse frem til slut 70erne. Stoffet er hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Endelig er jeg sundhedsfagligt medlem af én af de regionale videnskabsetiske kommiteer i regionen. Det betyder jeg har fuldtidsarbejde og seniorrådet er noget jeg kan arbejde med i fritid og flextid.

Jeg har tre budskaber, startende med at Fredensborg er en rig kommune med mange naturskønne områder og potentiale for mange udendørs og indendørs aktiviteter for alle aldre og især ældre

1. Ældre i kommunen er en stor og værdifuld resource vidensmæssigt og skattebetalingsmæssigt

2. Kulturtilbud har meget stor bevågenhed i ældrebefolkningen og der er basis for langt mere uden det vil koste – tværtimod

3. Kommunen kan med fordel investere i flere kultur og fritidstilbud

Dertil kommer at der i den planlagte udsendelse til seniorer foreslås spurgt til inddragelse i aktiviteter, frivillighed, hvor SR kulturgruppe gerne bearbejder input fra borgerne. I øvrigt henvises til SRs svar vedr kommunens kulturstrategi 

Se høringssvaret her.