Læserbrev i Amtsavisen den 25. oktober

Hvis du er over 60 år, så husk at stemme

Fredensborg Kommune har et seniorråd, som rådgiver i ældrespørgsmål, og rådet bliver hørt. Er du over 60 år, så husk derfor at stemme ved valget, der starter i november.

Seniorrådet yder allerede i dag en betydelig indsats på en række områder, som jeg anser for vigtige, men jeg finder som ny kandidat anledning til at fremhæve, hvad der forekommer at skulle stå øverst på prioriteringslisten. Dette ikke mindst, hvor kommunen forudser en fortsat stigning i andelen af +65 årige med en stigende andel af + 80 årige.

Jeg vil pege på kvalitetstid med børn og børnebørn gennem gode kulturelle og sportslige tilbud og faciliteter, som ikke kun skal betales af kommunen men gerne fremmes gennem kommunale tiltag. Mere adgang til varmtvandsbadning vil også fremme livskvaliteten. Ældresagen gør et virkeligt stort arbejde med tilbud for ældre i Nordsjælland, men mere opbakning fra kommunen efterlyses.

Kommunen har et rigt foreningsliv, men ensomhed er stadig et problem, og en kommunal ansat konsulent vil kunne gøre meget ved pårørende kontakt og ved at fremme sociale aktiviteter. For ældre med plejebehov må brugen af robotter og internet/telefonbaserede konsultationer forberedes, så alle kan føle sig trygge ved IT løsninger. Hygiejne og rengøring skal have en kvalitet, som sikrer værdighed, og det er helt uhørt og respektløst at spare på feks bleer. Transport må organiseres. Økonomien er stram, men prioritering og tiltrækning af midler fra sponsorer skal undersøges.

Til de lidt yngre vil jeg understrege, at det handler om en tryg og værdig 3.alder for os alle, og det derfor er vigtigt at forberede sig allerede inden pensionen, så økonomi, bolig, familieliv ,miljø, en værdig alderdom og livskvalitet sikres. Der bliver flere pensionister i kommunen, fordi vi heldigvis lever længere, og vores behov er mange og forskellige. Som repræsentant i Seniorrådet vil jeg gøre en indsats for at styrke denne forberedelse til seniorlivet. Jeg er ikke partipolitisk interesseret og kan ud over mit arbejde og min familie dedikere mig 100% til arbejdet i Seniorrådet.

Lisbeth E. Knudsen, Phd, professor i folkesundhedsvidenskab (toksikologi),

Bygvænget 817, 2980 Kokkedal

Tilbage til forsiden