Velkommen til min hjemmeside

Nu er det nye seniorråd i Fredensborg Kommune 2018 til 2021 konstitueret.
Der er mange og forskellige kompetencer i rådet hvilket efter min mening lover godt for det fremtidige arbejde.
Som nyvalgt næstformand vil jeg arbejde for at alle føler deres interesse og kompetenceområder bliver tilgodeset og der bliver produceret resultater til gavn for kommunens borgere.

Som nyvalgt til kommunens seniorråd har jeg nogle mærkesager:
Information til de yngre ældre i kommunen om tilbud og muligheder ved overgang til pension. Fokus på kulturelle og sundhedsfremmende tilbud. Og et godt datagrundlag for prioritering af kommunens indsatser.
Jeg har formuleret det således i mit præsentationsoplæg ved det første møde:
Information om muligheder, krav og forventninger til +60 generationen findes ikke let tilgængeligt for borgere I Fredensborg
Særlig det kulturelle og sundhedsmæssige har min interesse – aktivitets, sundheds og fritidstilbud til ældre f. eks. i form af værksteder hvor man kan være kreativ med børnebørn, bedre adgang til sundhedstilbud I form af varmtvandsbade, sikre vandre- og cykelstier.
En tryg, værdig og sikker alderdom så længe som muligt i eget hjem må sikres. Her har kommunen et særligt ansvar for ældre i landdistrikterne hvor sikring af hjemmehjælp og transport er essentiel
Et andet opmærksomhedsområde er den sociale ulighed i kommunen hvor rigtig mange ældre helt klarer sig selv og andre har store behov. Vi står overfor en meget stor tilgang af ældre til pensionering de kommende år. Det skal klares og med forebyggelse, hjælp og vejledning kan man komme langt. Her kan vi se på teknologiske løsninger. Hvordan er det med ældre af anden etnisk herkomst?

Ved en borgmesterfrokost den 16. april 2018 kom jeg med et oplæg, hvor jeg blandt andet præsenterede mig selv og fremkom med nogle tanker vedrørende det fremtidige arbejde i Fredensborg Kommunes Seniorråd.
Se mit oplæg her. 


Jeg har den 6.6 2018 meddelt Seniorrådet i Fredensborg at jeg fralægger mig hvervet som næstformand for seniorrådet. Baggrunden herfor er mit fortsatte arbejdsliv som professor på Københavns Universitet. Det har ikke i så høj grad som forventet øjensynligt kunnet forenes med hvervet som næstformand.

Som menigt medlem af seniorrådet vil jeg fortsat aktivt arbejde med seniorpolitik. Ikke mindst den del der retter sig mod erhvervsaktive seniorer samt seniorer der står over for helt eller delvist at skulle forlade arbejdsmarkedet.